Bài đăng

Học Tiếng Hàn qua truyện Nhật ký chú bé nhút nhát 4 (윔피키드4)

Hình ảnh
금요일 -  Thứ 6 남들은 모르겠지만 나에게 있어서 여름 방학은 3 개월 동안의 감옥 체험이나 마찬가지다 .    Không biết mọi người như thế nào nhưng đối với tôi kỳ nghỉ hè giống như trải nghiệm 3 tháng ở tù vậy. 여름 방학 때는 단순히 날씨가 좋다는 이유만으로 사람들은 하루 종일 밖에 나가서 놀기를 좋아한다. Trong kỳ nghỉ hè, mọi người thích ra ngoài chơi cả ngày chỉ đơn giản là vì thời tiết đẹp. 물론 꼭 노는 것이 아니라도 일단 밖에나가서 무언가를 하려한다. Tất nhiên, ngay cả khi không nhất thiết phải chơi thì trước hết phải ra ngoài và làm cái gì đó. 그리고 전혀 밖에 나가지 않고 집 안에서만 뒹구는 사람은 뭔가 문제가 있는 사람이라고 생각한다.  Và người ta nghĩ rằng nếu một ai đó tuyệt đối không ra ngoài mà chỉ quanh quẩn trong nhà là người có vấn đề gì đó. 하지만 난 원래부터 집안에만 있는 걸 좋아하는 사람이다. Nhưng vốn dĩ tôi là người thích ở trong nhà. 내가 가장 좋아하는 시간 때우기 방법은 어둡게 커튼을 치고 불을 끈 채로 테레비전을 보거나 게임을 하는 것이다.  Cách tôi tận hưởng thời gian yêu thích nhất của mình là kéo rèm lại cho tối, tắt đèn sau đó xem TV hoặc chơi game. 나는 여름 방학 내내 이렇게 지내고 싶었다. Tôi muốn dành suốt cả kỷ nghỉ hè như thế này. ⏩ 어휘 여름 방학  kỳ nghỉ hè 감옥 nhà tù 체험 trải nghiệm 단순히 chỉ l

Phân tích chi tiết đề thi tham khảo Tiếng Anh THPT 2020 của Bộ Giáo Dục p.4

Hình ảnh
⏩  Xem phần 1 , phần 2 , phần 3 Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 31 to 35. Our lives are full of cardboard. The packaging of certain things we buy, from food products to electrical goods, is made of cardboard. In the UK, over 8 million tons of the stuff is produced every year just for packaging. It makes the things we buy more expensive, too. On average, 16% of the money we spend on a product is for the packaging. And where does the packaging usually end up? In the bin, of course, but hopefully that's the recycling bin not the rubbish bin! Recycling cardboard is much more efficient than producing it in the first place. It takes 24% less energy and produces 50% less sulphur dioxide to recycle it. Recycled cardboard has some remarkable uses, too. Obviously, it ends up as packaging again, but it is also used as a building material. It isn't as expensive as traditional