Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trắc nghiệm online

Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - mã đề 405

Hình ảnh
  Thời gian làm bài 60 phút (50 câu). Tải đề thi và đáp án  tại đây .

Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - mã đề 401

Hình ảnh
Thời gian làm bài 60 phút (50 câu). Tải đề thi và đáp án  tại đây .

Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT năm 2022

Hình ảnh
Thời gian làm bài 60 phút (50 câu). Tải đề thi và đáp án  tại đây .