Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT năm 2022

Thời gian làm bài 60 phút (50 câu). Tải đề thi và đáp án tại đây.