Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT năm 2022

Thời gian làm bài 60 phút (50 câu). Tải đề thi và đáp án tại đây.

Bài đăng phổ biến từ blog này

A chill runs down somebody's spine (Thành ngữ)