Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - mã đề 401


Thời gian làm bài 60 phút (50 câu). Tải đề thi và đáp án tại đây.

Bài đăng phổ biến từ blog này

A chill runs down somebody's spine (Thành ngữ)