Thực hành Dịch Anh-Việt: Bài 1

North, South Korean Couples Deal with Cultural, Language Differences.
→ Các cặp vợ chồng Bắc Hàn - Nam Hàn giải quyết sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ.
A year ago, Kim Seo-yun gave some very important personal information to her South Korean love interest.
→ Một năm trước, Kim Seo-yun đã gửi một số thông tin cá nhân quan trọng của cô tới người yêu của mình là người Nam Hàn.
She had fled North Korea about 10 years earlier.
→ Cô đã trốn chạy khỏi Triều Tiên khoảng 10 năm trước.
Kim provided the information on her second date with Lee Jeong-sup.
→ Kim đã cung cấp thông tin vào lần hẹn hò thứ hai với Lee Jeong-sup.
Lee asked jokingly if she was a spy. He then told her there was nothing wrong with coming from North Korea.
→ Lee đã hỏi đùa liệu cô có phải là gián điệp. Sau đó anh nói với cô việc đến từ nước Triều Tiên không có gì là sai cả. 
Kim and Lee got married at a Seoul hotel in June. But Kim’s family, still in North Korea, could not attend the wedding ceremony.
→ Kim và Lee kết hôn tại một khách sạn ở Seoul vào tháng 6. Nhưng gia đình của Kim vẫn ở Triều Tiên nên không thể tham tham dự lễ cưới. 
“In South Korea, my husband is my everything. I have no one else here. He told me that he would play the role of not only my husband but also my parents,” Kim said.
→ Kim nói "ở Hàn Quốc, chồng tôi là tất cả đối với tôi. Tôi không có ai ở đây cả. Anh ấy nói với tôi anh sẽ là người chồng, là bố là mẹ của tôi."
Such marriages are becoming increasingly common in South Korea.
→ Những kiểu hôn nhân như vậy đang ngày càng phổ biến ở Hàn Quốc.
More than 70% of the 33,000 North Koreans who have fled to South Korea are women.
→ Hơn 70% trong số 33,000 người Triều Tiên trốn đến Hàn Quốc là phụ nữ. 
There are no official numbers on how many North Koreans have married South Korean men. But a 2019 government-financed study looked at 3,000 North Koreans living in the South. The findings suggested that 43% of married women from North Korea had South Korean husbands. In 2011, that number was about 19%.
→ Không có con số chính xác về bao nhiêu người Triều Tiên kết hôn với đàn ông Hàn Quốc nhưng nghiên cứu năm 2019 tài trợ bởi chính phủ đã cho thấy 3,000 người Triều Tiên đang sống ở Hàn Quốc. Kết quả chỉ ra rằng 43% phụ nữ Triều Tiên kết hôn có chồng là người Hàn Quốc. Năm 2011, con số là 19%. 
North Korean women often have difficulties adjusting to life in South Korea. They often face discrimination and loneliness.
→ Phụ nữ Triều Tiên thường có khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc. Họ thường phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và cô đơn. 
Some said they married South Korean men to help them with their new lives.
→ Một số người nói rằng họ kết hôn với người Nam Hàn để có thể giúp họ có một cuộc sống mới. 
“I feel like my marriage is letting me acclimate to this society more deeply without too much hard work,” said Hwang Yoo-jung about her 2018 marriage to a South Korean man.
→ Hwang Yoo-jung kết hôn năm 2018 với chồng là người Nam Hàn chia sẻ "Tôi cảm thấy hôn nhân này đang giúp tôi thích nghi với xã hội nhiều hơn mà không cần phải quá vất vả."
Many women who flee North Korea turn to matchmaking agencies – companies that help North Korean women meet South Korean men. Often run by North Koreans, the companies charge South Korean men around $2,500 for several blind dates in a year. Most women do not have to pay.
→ Nhiều phụ nữ bỏ trốn khỏi Triều Tiên trở thành môi giới - công ty mai mối giúp phụ nữ Triều Tiên gặp gỡ đàn ông Hàn Quốc. Thường do người Triều Tiên điều hành, các công ty này thu phí đàn ông Hàn Quốc khoảng $2,500 cho vài cuộc hẹn hò giấu mặt trên một năm. Phụ nữ hầu như không phải trả phí. 
Around 20 to 30 matchmaking agencies operate in South Korea. In the mid-2000s, there were only two such businesses.
→ Có khoảng 20 đến 30 công ty mai mối đang hoạt động tại Hàn Quốc. Giữa những năm 2000 chỉ có hai công ty làm trong lĩnh vực này. 
Kim Hae-rin heads a match-making agency in Seoul.
→ Kim Hae-rin điều hành một công ty mai mối ở Seoul. 
Kim said she feels happy to help people meet “because I also came here alone and know (the suffering) of other refugees.”
→ Kim nói cô cảm thấy hạnh phúc khi giúp mọi người gặp gỡ nhau bởi vì cô cũng đến Hàn Quốc một mình và hiểu được những chịu đựng của những người tị nạn khác. 
Some of the couples, however, have difficulties. They share a language and ethnicity, but they can often seem like foreigners to one another. They are, after all, attempting to bridge a 75-year-old division of the Korean Peninsula. 
→ Tuy nhiên một số cặp vợ chồng lại gặp khó khăn. Họ nói chung một ngôn ngữ và cùng chung một dân tộc nhưng họ có thể xem nhau như người nước ngoài. Suy cho cùng thì họ cũng đang cố gắng vượt qua 75 năm chia cắt Nam Bắc Hàn Quốc. 
Lee said he tries to use fewer English words while speaking with his wife. She sometimes confuses him by using North Korean expressions that he does not understand.
→ Lee nói anh ta cố gắng dùng một ít từ Tiếng Anh khi nói chuyện với vợ. Cô ấy thỉnh thoảng vẫn gây lúng túng cho anh khi sử dụng cách nói của người Triều Tiên mà anh không hiểu được. 
Hwang said that she feels “really, really happy” when her husband Seo Min-seok, takes her to a gathering of his friends and their wives. She says they often ask her questions about North Korea.
→ Hwang nói cô ấy cảm thấy "rất, rất vui" khi chồng của cô, Seo Min-seok, đưa cô đến buổi tụ họp của bạn bè anh cùng với vợ của họ. Cô nói họ thường hỏi cô những câu hỏi về Triều Tiên. 
Seo said he does not usually ask Hwang about her past in North Korea.
→ Seo nói anh không thường xuyên hỏi Hwang về quá khứ của cô ấy ở Triều Tiên. 
Ahn Kyung-su is a researcher with a private group that studies health issues in the North. Ahn said some of the North Koreans that he has spoken to have told him that their South Korean husbands looked down on them and abused them.
→ Ahn Kyung-su là nhà nghiên cứu cùng với một nhóm kín nghiên cứu về các vấn đề sức khỏe ở Triều Tiên. Ahn chia sẻ anh có nói chuyện với một số phụ nữ Triều Tiên và họ nói chồng Hàn Quốc khinh thị và ngược đãi họ. 
Kim Seo-yun said she misses her parents and younger sister in North Korea and hopes to reunite with them one day.
→ Kim Seo-yun nói cô ấy nhớ bố mẹ và em gái ở Triều Tiên. Cô hi vọng sẽ được đoàn tụ với họ một ngày nào đó trong tương lai. 
Now, my husband is filling my heart. My mother-in-law treats me well. So does my sister-in-law. It’s like having strong supporters in my life, and I’m happy now,” Kim said.
→ Kim nói bây giờ chồng tôi rất yêu thương tôi. Mẹ và em chồng cũng đối xử với tôi rất tốt. Họ là chỗ dựa vững chắc cho tôi trong cuộc sống và hiện tại tôi rất hạnh phúc.

🎧 Nghe audio tại đây

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

There is no such thing/person (as)

Học Tiếng Hàn qua truyện Nhật ký chú bé nhút nhát 4 (윔피키드4)

Thực hành dịch Việt - Hàn: Bài 1