Truyện tranh hài hước: Tattoo (Hình xăm)

Tattoo by Ryan Pequin
ツ Tattoo
- Uh, I think your tattoo is missing an "R" 
(Tôi nghĩ hình xăm của cậu thiếu mất chữ ''R'')
- What?! 
(Cái gì cơ?!)

‣ Vocabulary
tattoo (n) hình xăm  /tæˈtuː/
egret (n) con cò trắng  /ˈiːɡrət/
regret (n) hối tiếc  /rɪˈɡret/
miss (v) mất, thiếu cái gì  /mɪs/

Comics by Ryan Pequin

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

There is no such thing/person (as)

Học Tiếng Hàn qua truyện Nhật ký chú bé nhút nhát 4 (윔피키드4)

Thực hành dịch Việt - Hàn: Bài 1