Tiếng Anh giao tiếp: Formal Greetings (Chào hỏi trang trọng)James: Good morning, Professor Austin. How are you doing?

Professor Austin: Good morning, James. I am doing well. And you?

James: I’m great, thank you. This is my friend Emma. She is thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please?

Professor Austin: Hello, Emma! It’s a pleasure to meet you. I’m more than happy to speak with you. Please stop by my office next week.

Emma: It’s a pleasure to meet you, professor. Thank you so much for helping us.

Professor AustinDon’t mention it. Hopefully, I will be able to answer your questions!

Language notes

• The greetings good morning/good afternoon/good evening are used at different times of the day to greet people. “Good evening” is often used after 6 p.m. or generally when the sun has set.

• “Good night” is not a greeting: It is used when leaving a place or group of people. Thank you and good night!/Good night, and see you tomorrow.

• When people meet in the United States, it is customary for them to shake hands. A handshake should be firm and usually lasts for about two to three seconds — which allows enough time to say “Nice to meet you.”

• “Don’t mention it” is another way of saying “You’re welcome.” The phrase “You are welcome” is more formal. However, responses such as Don’t mention it/No problem/Happy to help are informal ways of responding to a thank you.

 DỊCH NGHĨA

James: Chào buổi sáng, Giáo sư Austin. Thầy khỏe chứ?

Giáo sư Austin: Chào buổi sáng, James. Tôi khỏe. Cậu thì sao?

James: Tôi khỏe, cám ơn thầy. Đây là bạn của tôi, Emma. Cô ấy đang suy nghĩ đăng ký vào trường đại học này. Cô ấy có một vài câu hỏi. Phiền ông cho chúng tôi biết về quy trình được không?

Giáo sư Austin: Chào Emma! Rất vui được gặp cô. Tôi rất vui khi được nói chuyện với cô. Vậy hãy ghé qua văn phòng tôi tuần tới nhé. 

Emma: Rất vui khi được gặp ông, giáo sư. Cám ơn ông đã giúp chúng tôi.

Giáo sư Austin: Không có gì. Hi vọng tôi có thể trả lời các câu hỏi của cô!

TỪ VỰNG

How are you doing? = How are you?: Hỏi ai đó có khỏe không, có ổn không, ...

apply to college (university): đăng ký trường đại học

Would you mind + V-ing?: Hỏi ai đó có phiền không nếu làm gì

It’s a pleasure to meet you. = Nice to meet you.: Rất vui được gặp bạn

more than happy to do something: rất vui khi làm gì

stop by: ghé qua

 CHÚ THÍCH NGÔN NGỮ

• Câu chào hỏi good morning (Chào buổi sáng)/good afternoon (Chào buổi chiều)/good evening (Chào buổi tối) được sử dụng tại các thời điểm khác nhau trong ngày để chào nhau. Good evening” thường được sử dụng sau 6h tối hoặc khi mặt trời lặn. 

Good night” (Tạm biệt, sử dụng vào buổi tối) không phải là lời chào hỏi. Nó được dùng khi ai đó rời khỏi một địa điểm hoặc một nhóm người. Thank you and good night! (Cám ơn và tạm biệt!)/Good night, and see you tomorrow. (Tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai)

• Ở Mỹ, theo phong tục người ta bắt tay khi gặp nhau. Cái bắt tay phải chắc chắn và thông thường kéo dài hai đến ba giây, đủ thời gian để người ta nói "Nice to meet you" (Rất vui được gặp bạn.)

• “Don’t mention it” là cách diễn đạt tương đương với You’re welcome.” (Không có gì). You’re welcome.” mang tính chất trang trọng hơn. Tuy nhiên, những cách diễn đạt như Don’t mention it (Không có gì)/No problem (Không có gì) Happy to help (Rất vui khi giúp) là cách diễn đạt mang tính thân mật, không trang trọng nhằm đáp lại câu Cám ơn.

🎧 Nghe audio tại đây

⏩Gửi bất kỳ câu hỏi Tiếng Anh nào để được giải đáp về địa chỉ email: ask.hocngoaingu@gmail.com

Source: share.america.gov

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

There is no such thing/person (as)

Học Tiếng Hàn qua truyện Nhật ký chú bé nhút nhát 4 (윔피키드4)

Thực hành dịch Việt - Hàn: Bài 1