Học Tiếng Hàn qua truyện Nhật ký chú bé nhút nhát 4 (윔피키드4)


금요일 - Thứ 6
남들은 모르겠지만 나에게 있어서 여름 방학은 3개월 동안의 감옥 체험이나 마찬가지다 
Không biết mọi người như thế nào nhưng đối với tôi kỳ nghỉ hè giống như trải nghiệm 3 tháng ở tù vậy.

여름 방학 때는 단순히 날씨가 좋다는 이유만으로 사람들은 하루 종일 밖에 나가서 놀기를 좋아한다.
Trong kỳ nghỉ hè, mọi người thích ra ngoài chơi cả ngày chỉ đơn giản là vì thời tiết đẹp.

물론 꼭 노는 것이 아니라도 일단 밖에나가서 무언가를 하려한다.
Tất nhiên, ngay cả khi không nhất thiết phải chơi thì trước hết phải ra ngoài và làm cái gì đó.

그리고 전혀 밖에 나가지 않고 집 안에서만 뒹구는 사람은 뭔가 문제가 있는 사람이라고 생각한다. 
Và người ta nghĩ rằng nếu một ai đó tuyệt đối không ra ngoài mà chỉ quanh quẩn trong nhà là người có vấn đề gì đó.

하지만 난 원래부터 집안에만 있는 걸 좋아하는 사람이다.
Nhưng vốn dĩ tôi là người thích ở trong nhà.

내가 가장 좋아하는 시간 때우기 방법은 어둡게 커튼을 치고 불을 끈 채로 테레비전을 보거나 게임을 하는 것이다. 
Cách tôi tận hưởng thời gian yêu thích nhất của mình là kéo rèm lại cho tối, tắt đèn sau đó xem TV hoặc chơi game.

나는 여름 방학 내내 이렇게 지내고 싶었다.
Tôi muốn dành suốt cả kỷ nghỉ hè như thế này.

어휘
여름 방학 kỳ nghỉ hè
감옥 nhà tù
체험 trải nghiệm
단순히 chỉ là
이유 lý do 
하루 종일 cả ngày
밖에 나가ra ngoài
일단 trước hết
전혀 hoàn toàn, tuyệt đối
뒹구 quanh quẩn, nằm dài, ăn không ngồi rồi
원래부터 vốn dĩ, từ xưa giờ
시간 때우dành thời gian, giết thời gian
어둡tối, mờ mịt
커튼을 치kéo rèm lại
불을 끄다 tắt đèn
테레비전을 보다  xem TV
게임을 하chơi game
내내 suốt, từ đầu đến cuối

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

There is no such thing/person (as)

Học Tiếng Hàn qua truyện Nhật ký chú bé nhút nhát 4 (윔피키드4)

Thực hành dịch Việt - Hàn: Bài 1